REGULAMIN USŁUGI ,,Odbierzemy Twój samochód i odstawimy po naprawie’’

1. Odbiór samochodu z miejsca wskazanego przez Klienta i zwrot samochodu Klientowi w to samo miejsce jest realizowany 20 km od Serwisu Reno-Max. Usługa wykonywana jest bezpłatnie w przypadku wykonania naprawy na kwotę minimum 200 zł netto.

2. W przypadku odbioru samochodu z miejsca oddalonego od Serwisu Reno-Max o więcej niż 20 km za usługę jest pobierana dodatkowa opłata w wysokości 5,00 netto PLN za każdy dodatkowy kilometr.

3. Odbiór i zwrot samochodu wykonywany jest bez użycia lawety (,,na kołach’’) . Samochód będzie prowadzony przez Doradcę Serwisowego na podstawie podpisanego oświadczenia upoważniającego do prowadzenia auta, udzielonego przez właściciela (posiadacza) samochodu.

4. W przypadku gdy:

a) samochód nie spełnia wymagań w zakresie dopuszczenia do ruchu (np. nie posiada ważnych badań technicznych, lub uszkodzenia nie pozwalają na bezpieczne poruszanie się po drogach),

b) samochód nie posiada ważnego ubezpieczenia OC,

c) Właściciel , posiadacz samochodu nie udziela pracownikowi Serwisu Reno-Max upoważnienia do prowadzenia samochodu,

d) w ocenie Doradcy Serwisu Reno-Max samochód nie jest zdatny do jazdy.

Odbiór i zwrot samochodu będzie wykonany na lawecie, czego kosztami zostanie obciążony właściciel, posiadacz samochodu. Cena takiej usługi będzie każdorazowo ustalana indywidualnie.

5. Odbiór i zwrot samochodu klienta nastąpi na podstawie protokołu odbioru stwierdzającego w szczególności stan pojazdu, poziom paliwa i stan licznika.

6. Koszt paliwa zużytego w samochodzie Klienta w czasie dostarczenia i zwrotu do serwisu ponosi klient. Jeżeli w samochodzie nie ma wystarczającej ilości paliwa, kosztem zakupu potrzebnej ilości paliwa nie więcej niż ¼ pojemności baku zostanie obciążony Klient.

7. Ewentualne szkody powstałe podczas odbioru i zwrotu samochodu z winy osoby transportującej będą usuwane w pierwszej kolejności z ubezpieczenia Serwisu Reno-Max.

8. Termin odbioru i zwrotu samochodu Klienta jest ustalany indywidualnie z Doradcą Serwisu.

9. W przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby upoważnionej przez niego, do oddania lub odbioru samochodu w uzgodnionym terminie i miejscu, Klient może zostać obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 100 zł netto.

10. Serwis Reno-Max zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi, bez konieczności podania przyczyny.

Zapoznałem się z regulaminem ,,Odbierzemy Twój samochód i odstawimy po naprawie’’

…………………………………..

(data i podpis klienta)

©2018 Reno-Max | Polityka prywatności

logo-footer